Referenser

Våra kunder stannar
På Farax har vi långa relationer med våra kunder. Det är ett kvitto på att våra kunder är nöjda och att vi gör rätt. Gång på gång får vi positiv återkoppling efter genomförda uppdrag och de flesta uppdragsgivare väljer att anlita oss igen.

Våra kunder vet att de kan förvänta sig engagemang, gedigen kunskap och noggrann uppföljning när de väljer att samarbeta med oss.

Under snart 20 år har över 30.000 svenska ledare i 100-tals organisationer varit del i en Farax 360 process. Här följer några av våra uppdragsgivare som lutat sig mot Farax 360 för att utveckla sina ledare.

Sagt om Faraxprocessen

”Ett fantastiskt verktyg att få se upplevelsen av sitt ledarssätt hos medarbetarna”.

”Ett mycket bra sätt att få en bild och insikt i hur min omvärld ser på mig i mitt agerande. Hade önskat att denna metod var mer tillgänglig i staden att använda i andra sammanhang”.

”Faraxprocessen har gett mig värdefulla insikter som kompletterar mina tidigare insikter om mig själv. De har tagit insikten om hur jag är och fungerar till vad jag behöver göra. Och det fungerar i praktiken. Klockrent.”

”Faraxundersökningen var bra, och gav mig en bra insikt i mig själv och vad jag behöver utveckla som person och i mitt ledarskap”.

”Givande att fördjupa sig i undersökningen och sätta mål att arbete med under utbildningen. Framförallt det avslutande med analys diskussion gav mig mycket för mitt framtida ledarskap”

”Spännande att se hur andra uppfattar hur jag är och vilka förväntningar de har på mig”

”Väldigt nyttigt med återkoppling från medarbetarna, hur de ser på mig och vilka förväntningar de har. Personligen även fått mig till att komma till insikt och reflektera mer”

”Tacksam för alla insikter om mitt ledarskap. Borde göras en Farax vartannat år”

”Farax gav en boost för självförtroendet. Att jag faktiskt är uppskattad. Hurra!!”

”Har kunnat göra en seriös plan för min utveckling. Fick input från verkligheten. Känner mig engagerad i att utvecklas. Har haft bra samtal med gruppen.

”Undersökningen, återkopplingen och det inledande trepartssamtalet bidrog i väldigt stor utsträckning till min utveckling under våren - och den har varit enorm”

”Känner mig tacksam för all feedback och att jag faktiskt har bra känsla av vem jag är. Väldigt klart vad jag behöver utveckla. Har redan börjat”