Farax 360 Licensiering.jpg

Licensiering Farax 360

En licensiering i Farax 360° innebär att du blir auktoriserad och kan genomföra Farax 360° projekt. Den vänder sig till dig som i din verksamhet arbetar med att stödja och utveckla chefer, ledare, ledningsgrupper, projektledare mm.  Du kan t ex vara HR-chef, HR partner, konsult i organisations- och ledarutvecklingsföretag, handledare/coachning, eller driva ledarprogram.

Att samarbeta med Farax innebär inte bara att du får en licens att använda vårt 360 graders instrument. Du får också tillgång till de metoder och processer som är resultatet av de 100 tals utvecklingsprojekt vi deltagit i under snart 20 år.

Att använda Farax 360 ska vara enkelt med tydliga processer och ett absolut minimum av administration.  Vår ambition är att ni ska rikta allt ert fokus på interaktion och utvecklingsaktiviteter. 

Interna HR konsulter
Genom att auktorisera i Farax 360 har du möjlighet att kliva in i rollen som strategisk partner till organisationens ledare. Dessutom minskar ni beroendet av externa konsulter. Du får tillgång till våra 360° verktyg och kan alltså erbjuda ett kvalificerat stöd till chefer, projektledare och specialister.  Med hjälp av våra Farax 360° verktyg kan du förstärka ditt eget varumärke och din egen kompetens samtidigt som du bygger värdeskapande utvecklingsprocesser för era ledare. Du väljer själv i vilken omfattning och i vilka moment du vill ha stöd från Farax. 

Organisationskonsulter
Genom din licensiering har du tillgång till både Farax 360° och till våra övriga instrument. Du kan erbjuda aktiviteter som bidrar till utveckling av chefer, projektledare, specialister och grupputveckling. Med hjälp av vår Farax 360° portfölj kan du utveckla din egen arena för att bli en mer strategisk samarbetspartner i ledarskaps- och ledningsfrågor.

Utbildningen ger dig:

  • Kunskap om bakomliggande forskning kring ledarskap och Farax vetenskapliga grund

  • God förståelse för instrumentets konstruktion

  • Insikt i metodik, processer och samtalsteknik

  • Praktisk träning i 360 analys och feedback

  • Konsultation i hur du kan paketera ditt Farax 360-erbjudande

  • Auktorisation och licens i metoden och rättighet att tillämpa den

 
Aktuella datum för licensiering under hösten 2019/våren 2020

2019: 12:e september/23:e oktober/12:e november

2020: 4:e februari/22:e april/28:e maj

Intresserad av licensiering?

Du kan även ringa oss på 0708-10 01 28 eller maila till info@farax.se.