Farax 360° Gruppanalys

 

Att utveckla samtliga dina ledare med identiska insatser är möjligen kostnadseffektivt med skapar begränsad verkningskraft. En storlek passar inte alla! Med Farax 360 Ledaranalys får du en tydlig bild av dina ledares olikheter och skiftande utvecklingsbehov.

Farax 360 Gruppanalys är en sammanställning av tex en avdelning eller sektions indivduella 360 profiler,  aggregerade till gruppnivå.

  • Vad utmärker det samlade ledarskapet?
  • Vilka styrkor och svagheter finns?
  • Vilka är dom samlade utvecklingsbehoven?
  • Har vi rätt ledare i förhållande till var vi är på väg?

Ledaranalysen består av grafer, tabeller och kvalitativ analys av de individuella ledarprofiler som blivit resultatet av Farax 360 processen.

En Farax 360 Ledaranalys skapar tydlighet i olikheterna och hjälper dig att formulera utvecklingsinsatser som är baserade på fakta och som ger mätbara effekter.

 

Några ledare behöver stimuleras genom att utmanas, andra utvecklas i ledaryrket och vissa behöver extra stöd i sin nuvarande roll.

Ledare som behöver utmanas är oftast dina bästa ledare. Dom har behov av att få större och svårare uppgifter att lösa, tuffare mål och mera ansvar. Behåll genom att utmana!

Det stora flertalet ledare behöver kompetensutvecklas. Här handlar om att bygga på ledarens verktygslåda med teorier och metoder. Att kompetensutvecklas i sitt yrke är nödvändigt. Skickliga ledare behöver en välfylld verktygslåda.

Enligt Farax forskning har 8-12% av en organisations ledare inte förutsättningarna att hantera sin enhets utmaningar. Dessa ledare behöver stöd för att komma till insikt och för att formulera en plan för framtiden. 

farax.png