Metod & Process

 

Farax 360 handlar om att skapa positiva och mätbara effekter, både i ett tryggare och modigare ledarskap, men också i en effektivare verksamhet. 

Målet med våra insatsers är att:

 • Skapa tydlighet kring ledarrollen
 • Utveckla och förändra ledarbeteende
 • Skapa positiva effekter på verksamhetens effektivitet och resultat

Processen inleds med att ledarens omgivning ger feedback på både ledarens beteende och enhetens effektivitet. All feedback sammanställs i en individuell Farax Ledartyper Resultatet återkopplas till ledaren i samtal med en licensierad konsult.

Profilen används därefter till att skapa en kraftfull utvecklingsplan med utvecklingsmål som formuleras tillsammans med ledaren och förankras hos överordnad chef.

  Varje chef får en individuell presentation av sin Farax chefsrapport under ett personligt möte med en auktoriserad Faraxkonsult. Här tolkas resultatet i dialog med hänsyn till chefens situation, uppdrag, ledarpolicy osv.Vi diskuterar också chefens egna drivkrafter och visioner för ledarskapet, utvecklingspotential och råd kring förbättringar – allt i syfte att ge chefen ökad självinsikt.

  I återkopplingssamtalet läggs grunden för en utvecklingsplan med tankar och konkreta förslag på insatser. Den ska ledaren därefter ta vidare till sin överordnade. Våra uppföljningar visar nämligen tydligt att just förankring uppåt i organisationen är avgörande för att lyckas höja effektiviteten, både i det individuella ledarskapet, arbetsgruppen och verksamheten i stort.

  Resultatet av en Farax 360 process har hög validitet och reliabilitet. Detta innebär i praktiken att beslut om insatser och aktiviteter är baserat på data med hög tillförlitlighet. Mindre tyckande och magkänsla alltså. Dessutom är det arbetssätt om Farax 360 tillämpar väl beprövat och baserat på erfarenhet från 100 tals ledarutvecklingsprojekt i olika länder, branscher och näringsgrenar.

  Farax 360 Process.png

  Ledaranalysen består av en sammanställning av samtliga ledares profiler som aggregeras till grupp eller organisationsnivå. Här ges svar på bl a följande:

   Vad utmärker det samlade ledarskapet?

  • Vilka styrkor och svagheter finns?
  • Vilka är dom samlade utvecklingsbehoven?
  • Har vi rätt ledare i förhållande till var vi är på väg?

  Utifrån det individuella utvecklingsplanerna och den samlade ledaranalysen kan nu utvecklingsinsatser planeras och genomföras. Utvecklingsinsatserna kan antingen göras generella eller anpassas efter individuella ledare eller grupper av ledare med likartade utvecklingsbehov.

   Vi mäter effekterna av våra insatser både genom att kvalitativt utvärdera processen, men också genom att genomföra en andra Farax 360 mätning efter 12-18 månader. Mätningen visar ledarens egen uppfattning om sin personliga utveckling, men också den faktisk förflyttning som skett under perioden utifrån omgivningens iakttagelser.

   Målet med våra insatsers är att:

   • Skapa tydlighet kring ledarrollen
   • Utveckla och förändra ledarbeteende
   • Skapa positiva effekter på verksamhetens effektivitet och resultat