VILKEN EFFEKT SKAPAR VI HOS VÅRA KUNDER?

94% av deltagarna tycker att vår process tydliggör deras ledarroll och hjälper dem att identifiera relevanta utvecklingsområden.

 

85% säger att de utvecklat eller förändrat sitt ledarbeteende som ett resultat av vår process.

 

81% säger att Faraxprocessen bidragit till positiva effekter i verksamheten.

Effektmätning på 39 ledare i en större organisation 2016

TYDLIGGÖR LEDARROLLEN0
UTVECKLAT OCH FÖRÄNDRAT LEDARBETEENDET0
EFFEKTER I VERKSAMHETEN0

Är du nyfiken och vill veta mer om Farax 360°

VERKSAMHETSEFFEKTIV LEDARUTVECKLING

Farax 360° Profil

Innehåll i en Farax 360° ledarprofil

Under dom senaste 20 åren har över 30.000 ledare varit del av en Farax 360° process, vilket gör Farax 360° till Sveriges i särklass mest använda 360° verktyg.

 

FARAX 360° är en metod och ett utvecklingsverktyg som skapar mätbar förflyttning av ledare på alla nivåer i en organisation. FARAX 360° utvecklar ledare genom att generera feedback från ledarens omgivning och rikta fokus på de områden i ledarskapet som behöver utvecklas. Eftersom FARAX 360° även kartlägger omgivningens syn på effektiviteten i den enhet som ledaren ansvarar för kan vi koppla fortsatta utveckling mot de utvecklingsområden som ger bäst effekt ur ett verksamhetsperspektiv.

Läs mer om Farax 360° ledarprofil

Farax 360 Ledaranalys

Utmana – Utveckla –  Direkta insatser

Farax 360° Ledaranalys är en sammanställning av samtliga ledares 360° profiler, aggregerade till grupp eller organisationsnivå.

 

Ledaranalysen består av grafer, tabeller och kvalitativ analys av de individuella ledarprofiler som blivit resultatet av Farax 360° processen.

Läs mer om Farax 360° Ledaranalys

Är du nyfiken och vill veta mer om Farax 360°

Farax 360° – Användningsområden

Referenser

Case: Boliden Mineral AB

Case: Helsingborg Stad

Case: Uppsala Kommun

Farax identifierar utvecklingsområden och säkerställer förändring hos individuella ledare och deras team. Utgångspunkten är verksamhetens mål och strategier.

Farax har under snart 25 år arbetat med ledarutveckling. Vi har mött mer än 30.000 ledare i olika branscher som alla delar viljan att utvecklas i sina roller som ledare. Vår metod Farax 360° för ledarutveckling gör ledarskapet mätbart och det skapar en strategisk plattform för verksamhetskopplad utveckling av ledare och organisationer. Med mätbar ledarutveckling är det möjligt att analysera effekterna av insatser och aktiviteter – vilket skapar förståelse och lärande i vad som ger bäst ROI, Return on Investment.

Redo att diskutera ett projekt med oss?