Om Farax 360 -

Gott ledarskap går att mäta i effektivitet och framgång

Det är ledarna i er verksamhet som avgör hur framgångsrika ni blir. Våra studier visar att hela 30–50 procent av verksamhetens effektivitet kan förklaras av chefskapet.

FaraxGroup har arbetat med att utveckla människor till framgångsrika ledare i över 20 år. Fler än 30.000 ledare har varit del av en Farax 360 process, vilket gör oss till Sveriges i särklass mest beprövade 360° verktyg för ledarutveckling.

Vetenskaplig grund och skandinaviska förhållanden

Metoden bygger på omfattande forskning på skandinaviska chefer. Det gör Farax 360 till det första chefsutvecklingsverktyget som utgår från en skandinavisk ledar- och företagskultur och vår unika syn på gott ledarskap. Det innebär också att våra metoder och verktyg vilar på en solid vetenskaplig grund och att effekten av våra insatser alltid är mätbara.

Gott ledarskap gör mätbar skillnad

Farax 360 har använts i hundratals chefsutvecklingsuppdrag runt om i världen, inte minst i stora svenska organisationer som arbetar med metoden som ett återkommande moment i processen för ledarutveckling. Det gör Farax 360 till ett av de bäst beprövade 360° verktygen som finns, med bevisat goda resultat för ledare på alla nivåer.

Chefsutveckling, licensiering och support

Med en fot i den moderna ledarskapsforskningen och erfarenheter från en lång rad chefsutvecklingsuppdrag kan vi erbjuda dig unik kompetens och support i utvecklingen av ett gott ledarskap. Till vårt förfogande har vi ett 100-tal auktoriserade underkonsulter som arbetar specialiserat med våra 360° verktyg. Dessutom driver vi en omfattande utbildningsverksamhet där vi bland annat auktoriserar internkonsulter hos företag som vill leda sin egen chefsutveckling.

Välkommen till FaraxGroup!