Om FaraxGroup

Om FaraxGroup AB
FaraxGroup drivs under ledning av VD Per Hallberg. Samtliga associerade konsulter som är knutna till bolaget har gedigen egen chefserfarenhet parat med utbildning inom beteendekunskap. Vi har alla full auktorisation i Farax 360° metoder och verktyg och gedigen erfarenhet från uppdrag i såväl offentliga organisationer som det privata näringslivet.

100-tals auktoriserade Faraxkonsulter
Därutöver finns ett hundratal auktoriserade underkonsulter som arbetar specialiserat med våra olika 360° verktyg. De har alla genomgått ett omfattande utbildningsprogram och därefter samlat erfarenhet från en mängd uppdrag inom ledarutveckling.

Farax HR partners
Dessutom har vi auktoriserat ett stort antal interna HR partners i Farax 360. Med våra HR partners handlar samarbetet om ett operativt stöd i deras interna processer för ledarutveckling. Vi skräddarsyr även verktyg som mäter ledarskapet utifrån uppdragsgivarens unika krav på chefernas egenskaper och kompetenser.

Farax - din rådgivare i ledarskap
Farax var den man och rådgivare som kungen av Sparta lutade sig emot när det gällde strategi- och ledarskapsfrågor. På samma sätt vill vi vara ditt stöd nu. Med basen i ledarskapsforskningen och lång praktisk erfarenhet kan vi erbjuda dig en unik kompetens inom chefs- och organisationsutveckling.