Ökad självinsikt ger vilja till förändring

Hur andra ser på mitt ledarskap och på de resultat jag åstadkommer i min verksamhet är avgörande komponenter i en ledares fortsatta utveckling. Utan den återkoppling som fås i samspelet med omgivningen är det svårt att utvecklas och att bli en bättre chef och ledare. Detta är utgångspunkten i Farax 360 och anledningen till att över 30.000 ledare varit del i en Farax 360 process.

 

HR- en operativ partner till organisationens ledare

Genom en Farax 360 licens får ni tillgång till våra väl beprövade metoder. Ni designar och leder er egen process för ledarutveckling baserat på 100 tals utvecklingsprojekt. Ni blir ett operativt stöd till chefer, projektledare och specialister och kan mäta effekterna av era insatser.  Med hjälp av vår Farax 360° portfölj kan ni alltså förstärka HR´s kompetens samtidigt som ni har möjlighet att bygga på era interna utvecklingsinsatser för organisationens ledare.

Ledarskap som konkurrensmedel

Farax 360 ger en tydlig bild av potentialen i det individuella ledarskapet, men också en av effektiviteten och prestandan i ledaren enhet. Baserat på vad som är bra och vad som behöver utvecklas. 360 Gruppanalys ger även en bild av hur organisationens totala ledarskap. Var finns styrkorna och var finns utvecklingsområdena? Vad behöver förstärkas med tanke på var organisationen befinner sig och vart den är på väg.

Ledarutveckling baserat på vetenskap och evidens

Farax 360 tar sin utgångspunkt i nordiska ledarskapet och den ledarkultur som råder i vår region. Våra teorier är väl förankrade i vetenskap och empiri. Över 30.000 ledare har under dom senaste 20 åren varit del av en Farax 360 process, vilket gör Farax 360 till Sveriges i särklass mest använda 360 verktyg.


 

Vilka effekter skapar vi hos våra kunder?

Att mäta och följa upp våra insatser är en självklarhet. Vår metod skapar förutsättningar att både mäta effekten av en enstaka insats, men också att följa upp och utvärdera ledarens långsiktiga utveckling i sin roll.

 
 

Effektmätning på 39 ledare i en större organisation 2016

 

 

Hur används Farax 360?

Farax 360 har flera möjliga användningsområden. Den gemensamma nämnaren är att hur andra ser på mitt ledarskap och på de resultat jag åstadkommer i min verksamhet är viktig input i en ledares fortsatta utveckling. Utan återkoppling från omgivningen är det svårt att utvecklas och bli en bättre chef och ledare.
 

 
 • Förstärkt chefscoachning
  Säkerställ en nära koppling till verksamheten genom att skapa en enhetlig utgångspunkt för chefscoaching. Inled med Farax 360 och låt en förankrad utvecklingsplan styra coachinguppdraget
   
 • Skräddarsytt 360 verktyg
  Skräddarsy ett verktyg och en process för ledarutveckling som speglar organisationens långsiktiga mål och ambitioner
   
 • Ta tempen på ledningsgruppen
  Svara på 28 frågor kring funktion och prestanda i gruppen och skapa därefter en utvecklingsplan för gruppen
   
 • Fokus på ledare med behov av extra stöd
  Farax studier och forskning visar att ca 10% aven organisations ledare utövar ett ledarskap som tydligt påverkar verksamhetens funktion och prestanda på ett negativt sätt. Genom Farax 360° skapas insikt, självkännedom och vilja till förändring bland dessa ledare
   
 • Management Audit
  Få bättre beslutsunderlag och fördjupade insikter vid Management Audits.