Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

Med Farax 360 identifierar du ledarnas potential och skapar individuella utvecklingsplaner som realiseras i vardagen.

 

Är traditionell ledarutbildning vad dina chefer och organisationen behöver? Vilka påtagliga effekter skapas av lärarledd träning? Passar en storlek alla, eller har era ledare olika styrkor och utvecklingsbehov? Med Farax 360 skapas individuella handlingsplaner, förankrade hos ledaren och i dennes direkta omgivning. Processen tar dig dessutom sin utgångspunkt i ledarens vardag och är förankrad i verkligheten. Aktiviteter och insatser sker på hemmaplan vilket ger utrymme för en bred satsning. Kostnadseffektivt och med få dagar borta från verksamheten.

 

Farax 360 handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartläggs deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för en dialog. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef. Det samlade resultatet ger dig också värdefull information om organisationens totala ledarsituation, som kan ligga till grund för ledarstrategiska diskussioner och beslut kring chefernas kompetensutveckling och karriärplanering.

 

 

Andra användningsområden

 

>> Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

>> Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

>> Ta själv tempen på din ledningsgrupp

>> Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

>> Utveckla eller avveckla dina svaga ledare

>> Låt HR bli en operativ samarbetspartner i ledarfrågor

>> Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

>> Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

>> Uppgradera din befintliga 360° process

>> Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360 verktyg

>> Kvalitetssäkra din process för ledarutveckling

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!