Uppgradera din befintliga 360° process

Skapa energi och förstärk effekterna av er 360 process. Byt ut ert befintliga verktyg och uppgradera processen.

 

Över 30.000 ledare har varit en del av en Farax 360° process. Detta gör oss till nordens i särklass mest använda 360° verktyg. Vår vetenskapliga angreppsätt bygger på mer än 20 års praktisk användning i organisationer och företag.

 

Farax 360° handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartläggs deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för dialog om utveckling av både det individuella ledarskapet och den verksamheten ledaren är ansvarig för. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef. Det samlade resultatet ger dig också värdefull information om organisationens totala ledarsituation, som kan ligga till grund för ledarstrategiska diskussioner och beslut kring organisationens strategi för kompetensutveckling

 

 

Andra användningsområden

 

>> Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

>> Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

>> Ta själv tempen på din ledningsgrupp

>> Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

>> Utveckla eller avveckla dina svaga ledare

>> Låt HR bli en operativ samarbetspartner i ledarfrågor

>> Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

>> Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

>> Uppgradera din befintliga 360° process

>> Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360 verktyg

>> Kvalitetssäkra din process för ledarutveckling

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!