Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

Få bättre beslutsunderlag och få fördjupade insikter om verksamhetens prestanda och ledarskapet.

 

När tester och personliga intervjuer inte räcker behövs en fördjupad bild och koppling till verksamheten. Ibland är det viktigt att få en bred bild av ledarens kvaliteter. Då räcker det oftast inte med tester och personliga intervjuer. Att komplettera med Farax 360° som genererar feedback på både ledarskapet och den upplevda prestandan i ledarens verksamhet ger ett underlag som ökar träffsäkerheten i beslutet genom att belysa ledarens faktiska leverans i rollen som ledare.

 

 

Andra användningsområden

 

>> Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

>> Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

>> Ta själv tempen på din ledningsgrupp

>> Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

>> Utveckla eller avveckla dina svaga ledare

>> Låt HR bli en operativ samarbetspartner i ledarfrågor

>> Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

>> Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

>> Uppgradera din befintliga 360° process

>> Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360 verktyg

>> Kvalitetssäkra din process för ledarutveckling

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!