Ta själv tempen på din ledningsgrupp

Svara på 28 frågor kring funktion och prestanda i gruppen och skapa därefter en utvecklingsplan för gruppen. 

 

Ingen kan bättre än ledningsgruppen själva analysera och förstå vad gruppen gör bra och vad den behöver förbättra. Med Farax 360 LGP ledningsgruppsutveckling får ni ett analysunderlag som hjälper er att aktivt bygga en dialog kring ert nuläge, ert behov, styrkor och förbättringsområden.

 

Farax 360 LGP har använts av 100 tals ledningsgrupper och är baseras på 7 dimensioner.

 

Ledningsgruppens

  • Resursanvändande
  • Syfte och mål
  • Beslutsfattande
  • Utvärdering och feedback
  • Normer och samarbete
  • Klimat
  • Mötets genomförande

 

 

Andra användningsområden

 

>> Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

>> Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

>> Ta själv tempen på din ledningsgrupp

>> Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

>> Utveckla eller avveckla dina svaga ledare

>> Låt HR bli en operativ samarbetspartner i ledarfrågor

>> Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

>> Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

>> Uppgradera din befintliga 360° process

>> Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360 verktyg

>> Kvalitetssäkra din process för ledarutveckling

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!