Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

Borra på djupet bland de ledare där medarbetarundersökningen indikerar på att det finns behov av insatser.

 

Medarbetarundersökningar innehåller normalt en modul med frågor kring ledarskap. Svaren ger en bild av hur ledaren uppfattas av sin grupp. Bilden är dock inte tillräckligt precis för att definiera specifika utvecklingsområden.

 

Farax 360 handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360 kartläggs deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för en dialog. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef.

 

 

Andra användningsområden

 

>> Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

>> Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

>> Ta själv tempen på din ledningsgrupp

>> Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

>> Utveckla eller avveckla dina svaga ledare

>> Låt HR bli en operativ samarbetspartner i ledarfrågor

>> Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

>> Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

>> Uppgradera din befintliga 360° process

>> Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360 verktyg

>> Kvalitetssäkra din process för ledarutveckling

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!