Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360° verktyg

Bygg en process som förflyttar ledaren

 

Ett ledarfundament består av ledarbeteenden, kompetenser eller egenskaper som är definierade som önskvärda för en organisations framgång. Fundamenten kopplar normalt ihop organisationens samlade ledarskap med verksamhetens vision, mål och strategier. Ledarskapet ses som en påverkbar resurs som ska förflytta sig mot ett önskvärt läge.

 

Med Farax 360° ges du möjlighet att omsätta dina ledarfundament i ett konkret 360 verktyg som mäter hur väl dina ledare svarar upp inom dom områden som ni definierat som viktiga för organisationens framgång. Med Farax 360 som bas har du sedan möjlighet att skapa processer som stöttar organisationens ambitioner att förflytta ledarskapet i en definierad riktning.

 

  1. Etablera ett faktabaserat nuläge med hjälp av ett skräddarsytt Farax 360°
  2. Analysera nuläget och definiera ett önskat läge
  3. Designa ett utvecklingsprogram och leverera
  4. Skapa processer som stärker och utvecklar ledarskapet i vardagen
  5. Följ upp och mät effekterna

 

 

Andra användningsområden

 

>> Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

>> Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

>> Ta själv tempen på din ledningsgrupp

>> Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

>> Utveckla eller avveckla dina svaga ledare

>> Låt HR bli en operativ samarbetspartner i ledarfrågor

>> Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

>> Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

>> Uppgradera din befintliga 360° process

>> Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360 verktyg

>> Kvalitetssäkra din process för ledarutveckling

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!