Farax hjälper mig att utveckla ledarskapet i Helsingborgs stad. Det är genom mina chefer som jobbet blir gjort, i skolor, på äldreboenden och på bibliotek, för att bara nämna några av alla våra verksamheter. Genom GAP-analyserna får vi tydlig och användbar kunskap om hur vi behöver utveckla ledarskapet, dels för enskilda chefer, men också en samlad bild i hela eller delar av organisationen.

 

Vi har även genomfört 3-partssamtal. De gör att vi får en bra dialog om hur vi ser på rollen och dess krav, samt hur våra chefer fyller kostymen så att säga. Det är en av Farax absoluta styrkor – att vi först definierar själva rollen och SEN ser hur personen fyller den. Det blir mer fakta och mindre tyckanden, vilket jag värderar mycket. Resultatet går liksom inte att vifta bort. I samtalet får vi också korn på om vi har helt olika bilder av både krav och faktiskt ”leverans”. Det leder till konstruktiva diskussioner. Varje samtal lär också mig om hur mina förväntningar tolkas, men också om jag faktiskt måste justera dem ibland. 3-partssamtalet ger också specifika anvisningar om utvecklingsområden som vi sen kan följa upp. Sånt gillar jag.

 

Jag använder även en av Farax konsulter i enskilda samtal, både som stöd i mitt ledarskap i relation till mina medarbetare, men också för min egen personliga utveckling. Samarbetet ger mig möjligheter att testa och pröva olika idéer, tankar och faktiska beteenden. Jag vill alltid bli bättre och hon hjälper mig att identifiera vad jag ska träna på, men också hur jag ska träna och stötta mina medarbetare.I samtalen med min Faraxkonsult ställer hon öppna frågor som gör att jag tvingas tänka efter om vad jag egentligen menar. Hon utmanar mig också. Jag behöver inte JA-sägare, jag behöver andra perspektiv som gör att jag utvecklar mitt eget.

 

Rollen som medlem i en ledningsgrupp är bland de klurigare rollerna. Är man där som representant för sin verksamhet eller ska man se till helheten t ex. Genom att göra Farax 360 får vi ett bra underlag för att arbeta vidare med hur vi ser på kraven i rollen och hur vi faktiskt fyller den. Det gör att vi kan diskutera oss fram till en gemensam bild. Det är en förutsättning för ett effektivt ledningsgruppsarbete.

 

I min ledningsgrupp har vi nu ett gemensamt språk runt ledarfrågorna. Vi har också blivit mycket mer medvetna om rollens betydelse, såväl där som i den egna organisationen. Farax hjälper oss att fokusera när det gäller ledarfrågorna.