Vi har använt Farax i ledningsgruppsutveckling och för att utveckla arbetssättet i den ledningsgrupp jag leder. Farax har bidragit till effektivare möten och tydligare roller. Det är viktigt för mig att ha en pålitlig samarbetspartner som utgår från våra behov och sätter det i relation till våra och verksamhetens mål.

 

Jag kan rekommendera Farax som stöd i LG-utveckling eftersom de med sin erfarenhet kan bidra till att utveckla gruppens arbetssätt och därmed verksamheten. I Ledningsgruppen anser vi att utbildningen vi genomförde har förbättrat vårt arbetssätt.

 

Jenny Gotthardsson, Anrikningschef Boliden Mineral AB