Licensiering Farax 360° – Konsulter

En licensiering i Farax 360° innebär att ni/du blir auktoriserad och kan använda och genomföra Farax 360° profiler till olika användningsområden. Den vänder sig till dig som i din verksamhet arbetar med att utveckla chefer, ledare, ledningsgrupper, projektledare m. m. Du kan t ex vara HR partner, konsult i organisations- och ledarutvecklingsföretag, handledare/coachning, eller driver ledarprogram.

 

Organisationskonsulter

Genom din licensiering har du tillgång till både Farax 360° och till våra övriga instrument. Du kan erbjuda aktiviteter som bidrar till utveckling av chefer, projektledare, specialister och grupputveckling. Med hjälp av vår Farax 360° portfölj kan du utveckla din egen arena för att bli en mer strategisk samarbetspartner i ledarskaps- och ledningsfrågor.

 

Utbildningen ger dig:

  • Kunskap om bakomliggande forskning kring ledarskap och Farax vetenskapliga grund
  • God förståelse för instrumentets konstruktion
  • Insikt i metodik, processer och samtalsteknik
  • Praktisk träning i 360° analys och feedback
  • Konsultation i hur du kan paketera ditt Farax 360°-erbjudande
  • Auktorisation och licens i metoden och rättighet att tillämpa den

Intresserad av Licensiering?

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!