Låt HR bli en strategisk samarbetspartner i ledarskaps och ledningsfrågor

Genom att auktorisera i Farax 360 har du möjlighet att kliva in i rollen som en operativ partner till organisationens ledare.

 

Du får tillgång till våra 360° verktyg, som spänner mellan individ, grupp och organisationsnivå. Du kan alltså erbjuda ett kvalificerat stöd av chefer, projektledare och specialister. Med hjälp av vår Farax 360° portfölj kan du alltså förstärka ditt eget varumärke och din egen kompetens samtidigt som du bygger interna utvecklingsprocesser för era ledare. Du väljer själv i vilken omfattning och i vilka moment du vill ha stöd från Farax.

 

>> Läs mer på Farax Licensiering!

 

 

Andra användningsområden

 

>> Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

>> Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

>> Ta själv tempen på din ledningsgrupp

>> Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

>> Utveckla eller avveckla dina svaga ledare

>> Låt HR bli en operativ samarbetspartner i ledarfrågor

>> Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

>> Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

>> Uppgradera din befintliga 360° process

>> Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360 verktyg

>> Kvalitetssäkra din process för ledarutveckling

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!