Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

Säkerställ en nära koppling till verksamheten genom att skapa en enhetlig utgångspunkt för chefscoaching. Inled med Farax 360° och låt en förankrad utvecklingsplan styra coachinguppdraget.

 

Farax 360° process handlar om att ge dina chefer och ledare ökad självinsikt. Med Farax 360° kartläggs deras beteende och påverkan på verksamheten och lägger därmed grunden för en dialog. Metoden skapar tydlighet kring ledarrollen och utgör ett konkret underlag för utvecklingsplaner för varje enskild chef.

 

Utvecklingsplanen är en förlängning av omgivningens feedback där både styrkor och utvecklingsområden lyfts in och kopplas mot verksamhetens utmaningar. Ledarens egna behov kompletteras med områden för utveckling från medarbetare, kollegor och överordnad chef.

 

 

Andra användningsområden

 

>> Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

>> Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

>> Ta själv tempen på din ledningsgrupp

>> Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

>> Utveckla eller avveckla dina svaga ledare

>> Låt HR bli en operativ samarbetspartner i ledarfrågor

>> Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

>> Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

>> Uppgradera din befintliga 360° process

>> Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360 verktyg

>> Kvalitetssäkra din process för ledarutveckling

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!