Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

Förstärk chefsprogrammet med Farax 360°. Skapa självinsikt och en vilja till utveckling som förankras i en handlingsplan.

 

Genom att inleda chefsprogrammet med en Farax 360° får deltagarna med sig en bild av sitt ledarskap in i programmet. Bilden bidrar till att ledarens syn på sig själv synkas med omgivningens och ger inspiration och vilja till förändring och utveckling. Farax 360° ger också en tydlig indikation på hur väl ledarens verksamhet fungerar vilket innebär att den utvecklingsplan ledaren tar med sig in i programmet har en tydlig koppling mot det som är viktigt för verksamhetens fortsatta utveckling. Extra fokus på rätt saker alltså.

 

Avsluta programmet med en uppföljande Farax 360° så mäter ni effekterna av dom investeringar och dom ansträngningar som gjorts.

 

 

Andra användningsområden

 

>> Utveckla dina ledare utan kurser och utbildningsmoment

>> Förstärk och mät effekterna av ditt chefsutvecklingsprogram

>> Ta själv tempen på din ledningsgrupp

>> Ta action på ledarskapsdata från medarbetarundersökningen

>> Utveckla eller avveckla dina svaga ledare

>> Låt HR bli en operativ samarbetspartner i ledarfrågor

>> Underlätta vid omorganisation, nytt förordnande eller ny utmaning

>> Koppla processen för chefscoachning till verksamhetens behov

>> Uppgradera din befintliga 360° process

>> Spegla dina ledarfundament med ett skräddarsytt 360 verktyg

>> Kvalitetssäkra din process för ledarutveckling

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!