Farax 360°

Hur andra ser på mig och mitt ledarskap och på de resultat jag åstadkommer i min verksamhet är avgörande komponenter i en ledares fortsatta utveckling. Utan den återkoppling som fås i samspelet med omgivningen är det svårt att utvecklas och att bli en bättre chef och ledare. Detta är utgångspunkten i Farax 360.

 

Med Farax 360 får ledaren sitt ledarskap belyst ur ett 360 graders perspektiv. Feedbacken ger en tydlig bild av det individuella ledarskapet, men också en av effektiviteten och prestandan i ledaren enhet. Vad är bra och vad behöver utvecklas.

 

En Farax360-process är faktabaserad, skapar mätbara effekter och är alltid kopplad till verksamhetens mål och strategier. Vi har verksamhetens framdrift i fokus. Processen skapar också möjligheter att aggregera de individuella ledarna till grupp och organisationsnivå. Vi får då en bild av hur organisationens samlade ledarskap ser ut. Var finns styrkorna och var finns utvecklingsområdena? Vilka gap är det viktigt att vi eliminerar med tanke på var vi befinner oss och vart vi är på väg.

 

Farax 360 tar sin utgångspunkt i nordiska ledarskapet och den ledarkultur som råder i vår region. Våra teorier är väl förankrade i vetenskap och empiri. Över 30.000 ledare har under dom senaste 20 åren varit del av en Farax 360 process, vilket gör Farax 360 till Sveriges i särklass mest använda 360 verktyg.

Kontakta oss direkt genom att boka ett möte!